Ενημέρωση Covid-19

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο ξενώνας μας ακολουθεί πλήρως τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται με την υπ. αριθμ. 1881/29.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Τουρισμού (ΦΕΚ 2084 Β’ / 29-5-2020).

Όλο το προσωπικό μας έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Το κατάλυμα έχει λάβει σήμα πιστοποίησης «Health First» από το Υπουργείο Τουρισμού όπου αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου.

Στην προσπάθεια μας να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζητάμε την κατανόηση σας και την τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Μερικές από τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε είναι:

  • Το Check-in ξεκινάει πλέον από τις 15:00
  • Το Check-out μέχρι τις 11:00
  • Το πρωινό σας το σερβίρουμε στο τραπέζι (δεν υπάρχει μπουφές)
  • Η απόσταση που χωρίζει τα τραπέζια είναι τουλάχιστον 2 μέτρα

Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση δεν φέρει αστική ευθύνη, έναντι οποιουδήποτε προσώπου, σχετιζόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον κορωνοϊό COVID-19, εφόσον τηρεί τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου και διαθέτει το σήμα πιστοποίησης «Health First» (παρ. 5, άρθρο 60, ν. 4688/24-5-2020).

Εκ μέρους της οικογένειας Ιατρίδη και του προσωπικού σας ευχόμαστε ευχάριστη και ασφαλή επίσκεψη στο Νυμφαίο.